Radíme VámRadíme Vám

Pro více informací nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

Jak pracujemeNaše reference

Jak pracujeme Jak pracujeme Jak pracujeme Jak pracujeme

DALŠÍ REFERENCE

Naše nabídka služeb

Společnosti ve skupině INTEPS Vám nabízí širokou škálu činností. Níže uvádíme hlavní oblasti, kterými se zabýváme. Pro podrobnější informace neváhejte navštívit stránky jednotlivých společností ve skupině INTEPS.

Zavlažování, automatické zavlažovací systémy a péče o zahradu

Zavlažování, automatické zavlažovací systémy a péče o zahradu

Činnosti spojené s péčí o zahradu a zavlažováním zajišťuje společnost GASIP INTEPS s.r.o., konkrétně Vám může nabídnout následující služby:

 • Zavlažování, závlahy a automatické zavlažovací systémy
 • Komplexní celoroční péče o zahradu
 • Zakládání zahrad a úpravy okolí domů
 • Úklidové služby
 • Autodoprava
 • Půjčovna strojů

VÍCE INFORMACÍ

Technologická činnost

Technologická činnost

Tuto činnost provádí společnost BZS INTEPS s.r.o., jedná se zejména o následující práce a činnosti:

 • vykonáváme služby koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb
 • provádíme opravy zdiva komor koksárenských baterií a jiných pecí se žáruvzdornou vyzdívkou tepelným svařováním ,torketováním a přezdíváním
 • zajišťujeme pravidelnou údržbu koksárenských baterií - zatěsňování netěsností koksárenských baterií a jejich opravy
 • poradenská činnost a koordinace prací souvisejících s opravami koksárenských zařízení a výstavbou nových koksárenských baterií
 • čištění a likvidace dehtových úsad z potrubních systému, sběrných jímek a technologických zařízení
 • výroba a renovace strojních zařízení a náhradních dílů
 • zednické práce (bílé, červené zdivo)

VÍCE INFORMACÍ

Příprava a řízení staveb, oprav a rekonstrukcí technologických zařízení včetně zpracování podkladů , provedení zkoušek a vedení záběhového provozu

Příprava staveb, oprav a rekonstrukcí včetně zpracování podkladů

Tyto činnosti realizuje společnost AKRIBIT INTEPS s.r.o., konkrétně se jedná se zejména o následující činnosti:

 • spolupráci při vedení procesu EIA
 • spolupráci při zpracování dokumentace pro územní řízení a jeho vedení
 • spolupráci při zpracování projektu pro stavební řízení a jeho vedení
 • zpracování podkladů pro výběrové řízení zhotovitelů včetně spolupráce při výběrovém řízení
 • spolupráci při zpracování realizačních projektů zejména POV a harmonogramu
 • zpracování technologických postupů a dílčích detailních harmonogramů jednotlivých etap díla
 • zpracování programu před-komplexních, komplexních, zkušebního provozu agarančních zkoušek
 • zpracování harmonogramů pro odstavení agregátů, včetně plynových prací
 • přímé řízení prací včetně koordinace činností všech účastníků výstavby
 • řízení PKZ , KZ, ZP a garančních zkoušek
 • řízení zkušebního provozu
 • vedení přejímacího řízení včetně sepsání soupisů vad a nedodělků a jejich odstraňování, vedení evidence 'víceprací a méněprací'
 • sestavení závěrečných protokolů případně prezentace
 • překlady technických textů z a do anglického jazyka

VÍCE INFORMACÍ

Potřebujete další informace?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme!

Skupina INTEPS © 2011  |  Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo Bluecity.cz s.r.o. - specialisté na systémy pro cestovní agentury a kanceláře